Kömür arını bir Fay Zonu ile kesiştiğinde veya ilerleme galerisi jeolojik süreksizliklerin bulunduğu bir alanda açıldığında, uygun güvenlik önlemleri alınmadığı takdirde operasyonun güvenliği tehlike altındadır. Etkilenen bölgeleri güçlendirmek ve kaya düşmelerini önlemek için çözümler sunuyoruz.

İlerleme galerisi sağlamlaştırma

  • Zemin duraylılığı sağlanır
  • Kaya düşmeleri engellenir
  • Güvenlik ve operasyon verimliliği artırılır

Kömür arını sağlamlaştırması

  • Kömür dökülmeleri engellenir
  • Kömür arını stabilize edilerek tavan çökmeleri önlenir
  • İş güvenliği artırılır

Teknik bilgi formu ve ek bilgiler

Yerel tabaka koşullarına bağlı olarak, enjeksiyon delikleri önceden belirlenmiş bir plana göre açılır. Enjeksiyon deliklerinin yalnızca kömür arına mı uygulanacağı, tavana ve yan duvarlara ya da topuklara yerleştirilip yerleştirilmeyeceği jeolojik süreksizliklerin dağılımına göre belirlenir. Enjeksiyon deliklerine enjeksiyon boruları ve tapalar yerleştirilir. Kırıntılı kaya bölgelerinde, delme işlemi sırasında deliklerin kapanması sorunlarıyla karşılaşıldığında enjeksiyon deliklerinin stabil olmasını garantilemek için kendinden delen ankrajlar (SDA) kullanılır.

Ürün ölçekli pompa vasıtasıyla borudan veya SDA ankrajdan kayaya enjekte edilir. Düşük viskoziteli reçine, en küçük çatlaklara ve fissürlere nüfuz eder. Polimerize olduktan sonra yüksek bir yapışma dayanımı ve esneklik geliştiren ürün, etkin bir tabaka kohezyonu sağlar. Reçine türü; yasal düzenlemeler, sıcaklık, su varlığı, yangın riski vs. gibi mevcut zemin koşullarına göre belirlenir.

Ürün açıklamasını indirin