AVANTAJLAR

  • Yüksek bağlanma dayanımı sayesinde yüksek yük iletimi
  • Kısa katılaşma süreleri, kaya bulonu ve üst tavan bulonlaması için hızlı taşıma desteği sağlar
  • Kolay ve hızlı montaj
  • Basit ve emniyetli kullanım

  • Tam boy enkapsülasyon veya nokta ankrajlaması olasılığı
  • Pnömatik ateşleme olasılığı sayesinde otomatik montajlar için uygundur
  • Çok çeşitli uygulamaları kapsayacak farklı katılaşma sürelerine, uzunluklara ve çaplara sahip kartuşlar mevcuttur.

ÜRÜN GRUBUReçine kartuşları silindirik şekle sahiptir ve reçine sakızı ile katalizör macunu içeren iki ayrı bölmeden oluşur. Buiki bölme, polyester film tüp içinde yalıtılmıştır.

Dairesel çıkıntılı uçlara ("paraşüt” olarak bilinir) sahip özel plastik kapak, kartuş uçlarından birine takılabilir ve kartuşun sondaj deliğinden dışarı kaymasını engelleyen tespit elemanı olarak işlev görür. Kartuş seçimi, kaya bulonunun ve sondaj deliğinin çapına bağlıdır. 3 mm’lik dairesel boşluk, kartuş membranının yırtılmasına uygun ve iki bileşenin yeterli miktarda karışmasını sağlayacak idealliktedir. Delik açma işleminin ardından istenen sayıda kartuş sondaj deliğine yerleştirilir, ardından kaya bulonu takılır.

Kaya bulonunun ucu, membran yırtılmasını kolaylaştırma amacıyla keskin bir uç oluşturacak şekilde açılı biçimde kesilmiştir. Kaya bulonu, sondaj deliğine takıldıktan hemen sonra reçinenin sertleştirici ile karıştırılmasını sağlamak için döndürülür. Döndürme işlemi, kaya bulonu sondaj deliğine boylu boyunca takılır takılmaz ve önerilen “Döndürme Süresi” doğrultusunda sonlandırılır. Ardından kaya bulonu, sertleşme reaksiyonunun gerçekleşmesini sağlamak üzere hareketsiz (önerilen “Tutma Süresi” doğrultusunda) bırakılır.

Sertleşme süresi (tutma süresi); reçine katılaşma süresine, kaya sıcaklığına ve aynı zamanda kaya bulonu sondaj deliğine sokulurken sisteme verilen enerjiye bağlıdır.

RocLoc® kartuşlarına ilişkin gerekli çap ve uzunluk, bulon ve sondaj deliği arasındaki halkanın hacmi belirlenerek hesaplanır. Kartuşlar 21, 23, 25, 28, 32 ile 35 mm çaplarında ve 380, 400, 450, 500, 600, 900, 1000, 1100 ile 1350 mm standart uzunluklarında üretilir. Talep üzerine başka uzunluklarda ve çaplarda kartuş üretilebilir.

Jelleşme süresi

RocLoc® reçine kartuşları çeşitli jelleşme sürelerine sahip olacak şekilde üretilir. Genellikle, Döndürme Süresi ve Tutma Süresinin toplamı Jelleşme Süresidir. Karıştırmanın başlangıcından reçinenin sertleşmeye başladığı zamana kadar olan süre Jelleşme Süresidir. Jelleşme Süresi reçinenin sıcaklığından, tabakadan ve bulondan etkilenir. Ayrıca, döndürme süresi sırasında karıştırma işlemiyle oluşan ısı miktarı da Jelleşme Süresini etkiler. Sahada denemeler yapılması önerilir.

Döndürme süresi

Maksimum ankraj elde etmek için kartuş içeriğinin tamamen karıştırılması gerekir. Genellikle kabul edilen karıştırma standardı, bulonun minimum 30 kez dönüşü şeklindedir. Döndürme Süresi, tam karışımın elde edilmesi için gereken süredir. Tipik olarak, bulonlama makineleri 600 - 800 dev/dk. değerinde dönüşlere ulaşabilir.

Tutma süresi

Kartuş içeriği karıştırıldıktan sonra, dayanımın elde edilmesi için reçinenin sertleşmesi gerekir. Karışımın tamamlanmasının ve bulonun sert bir ankraj oluşturmasının ardından geçmesi gereken süreye Tutma Süresi denir.


@ 25°C

Hız (sn.) Döndürme süresi (sn.) Tutma süresi (sn. Kartuş Renk Etiket Rengi
15 8 >4 Mor Mor
20 8 12 Siyah Siyah
30 8 14 Kırmızı Kırmızı
60 10 30 Yeşil Yeşil
120 20 90 Mavi Mavi
5/10 min 20 240 Sarı Sarı
Yukarıdaki veriler, laboratuvar testlerinde elde edilen değerlerdir. Bu değerler saha uygulama koşullarına göre değişiklik

Teknik veri sayfası ve daha fazla bilgi

Ürün açıklamasını indirin